ΤΙΘΥΜΑΛΟΣ
ΤΙΘΥΜΑΛΟΣ

Εuphorbia characias

More...

ΠΕΠΛΟΣ
ΠΕΠΛΟΣ

Euphorbia peplus

More...

ΝΑΡΘΗΞ
ΝΑΡΘΗΞ

Ferula communis

More...

ΒΑΤΡΑΧΙΟΝ
ΒΑΤΡΑΧΙΟΝ

Ficaria verna

More...

ΣΥΚΗ
ΣΥΚΗ

Ficus carica

More...

ΜΑΡΑΘΟΝ
ΜΑΡΑΘΟΝ

Foeniculum vulgare

More...