ΔΡΑΚΟΝΤΙΟΝ
ΔΡΑΚΟΝΤΙΟΝ

Dracunculus vulgaris

More...

ΔΡΥΟΠΤΕΡΙΣ
ΔΡΥΟΠΤΕΡΙΣ

Dryopteris filix–mas

More...

ΣΙΚΥΟΣ ΑΓΡΙΟΣ
ΣΙΚΥΟΣ ΑΓΡΙΟΣ

Ecballium elaterium

More...

ΕΡΕΙΚΗ
ΕΡΕΙΚΗ

Erica arborea

More...

ΕΥΖΩΜΟΝ
ΕΥΖΩΜΟΝ

Eruca vesicaria

More...

ΙΠΠΟΦΕΩΣ
ΙΠΠΟΦΕΩΣ

Euphorbia acanthothamnos

More...