ΑΜΠΕΛΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΣ

Vitis vinifera

More...

ΔΡΥΣ
ΔΡΥΣ

Quercus robur

More...

Φασκομηλιά
ΕΛΕΛΙΦΑΣΚΟΣ

Salvia pomifera

More...

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ
ΚΑΡΙΟ ΠΟΝΤΙΚΟ

Corylus avellana

More...

ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ

Mandragora officinarum

More...

ΑΔΙΑΝΤΟΝ
ΑΔΙΑΝΤΟΝ

Adiantum capillus-veneris

More...