ΜΗΛΕΑ
ΜΗΛΕΑ

Malus domestica

More...

ΜΑΛΑΧΗ
ΜΑΛΑΧΗ

Malva sylvestris

More...

ΠΡΑΣΙΟΝ
ΠΡΑΣΙΟΝ

Marrubium vulgare

More...

ΚΥΤΙΣΟΣ
ΚΥΤΙΣΟΣ

Medicago arborea

More...

ΣΙΣΥΜΒΡΙΟΝ
ΣΙΣΥΜΒΡΙΟΝ

Mentha aquatica

More...

ΚΑΛΑΜΙΝΘΗ
ΚΑΛΑΜΙΝΘΗ

Mentha longifolia

More...